Profile
Join date: Oct 16, 2021
About

تابلو چلنیوم طلایی از پراستفاده ترین نوع تابلو چلنیوم است که می تواند با تابلو استیل به صورت ترکیبی اجرا شود . یعنی لبه ها با استفاده از استیل و رویه با رول چلنیوم طلایی اجرا و پیاده سازی شود .

namarang
More actions